پک تصفیه آب استخر

نظافت و نگهداری آب استخر از اهمیت بسیاری برخوردار است. آلودگی‌های آب استخر ممکن است از منابع مختلف مانند انسان، محیط زیست و مواد شیمیایی ناشی شود.  تصفیه و گندزدایی آب استخر یکی از مراحل مهم در مراقبت و حفظ کیفیت آب استخر است. گندزدایی به حذف ذرات معلق، باکتری ها، جلبک ها و مواد دیگر از آب استخر اطلاق می ‌شود. در زیر روش های مختلف جهت گندزدایی آب استخر آورده شده‌است:

قرص ضدعفونی هیپوپاک

انواع مختلفی از فیلترها برای استخرها وجود دارد، از جمله فیلترهای ماسه، فیلترهای کارتریجی، و فیلترهای DE (Earth) که به عنوان تجهیزات تصفیه مکانیکی عمل می‌کنند. این فیلترها ذرات آلودگی را از آب جدا می‌کنند. استفاده از مواد شیمیایی مانند کلر یا بروم به عنوان مواد ضدعفونی برای کاهش باکتری‌ها و میکروب‌ها در آب استخر استفاده می شود. استفاده از لامپ‌های فرابنفش برای افزایش تصفیه آب استخر و کاهش باکتری‌ها و میکروب‌ها گزینه ای مناسب می باشد. در برخی از موارد از اوزن به عنوان یک ماده ضدعفونی و اکسیژنه کننده برای آب استخر استفاده می شود.تنظیم pH آب استخر به میزان مناسب (معمولاً بین 7.2 تا 7.6) می باشد.

استفاده از پک تصفیه و گندزدایی آب استخر هیپو پاک

توصیه می‌شود که برای تصفیه آب استخر، یک سیستم تصفیه چندگانه استفاده شود تا از ترکیب مکانیکی و شیمیایی برای بهبود کیفیت آب استفاده شود. همچنین، مراقبت و نظارت دوره‌ای بر کیفیت آب و استفاده از محصولات با کیفیت مناسب نقش مهمی در حفظ تصفیه و بهداشت آب استخر ایفا می‌کند. پک تصفیه و گندزدایی آب استخر هیپو پاک یکی از سریعترین و مطمئن ترین راه ها برای ضدعفونی کردن آب استخرها است. این محصول مطابق با استاندارد ملی ایران 9412 تولید شده است.

پک تصفیه و گندزدایی آب استخر هیپو پاک شامل محصولات زیر می باشد:

  • قرص تصفیه و گندزدایی آب استخر (قرص کلر): از رشد جلبک های ریز میکروسکوپی که سبب سبز شدن رنگ آب و لیز شدن کف و دیواره های استخر جلوگیری می کند.
  • پودر شوک کلر: به از بین بردن پاتوژن ها و جلبکها کمک می کند.
  • کیت سنجش کلر و pH: میزان کلر آب و خاصیت اسیدی یا بازی بودن آب را می سنجد.
  • محلول تنظیم کننده pH آب استخر: pH آب در دامنه های مختلف را تنظیم می کند.
  • محلول ضد جلبک آب استخر: از محلول ضد جلبک برای حذف و جلوگیری از رشد جلبکها و دفع حشرات آبزی استفاده می شود.
  • محلول شفاف کننده آب استخر: ذرات موجود در آب استخر را منعقد کرده و موجب شفافیت آن می شود.