محلول شفاف کننده آب استخر هیپوپاک

حفظ شفافیت آب استخر یکی از مسائل مهم برای اطمینان از کیفیت و سلامت آب است.

ذرات بسیار ریزی که از فیلترهای شنی و کارتریج های تصفیه عبور می کنند و گرد و غبارهای موجود در هوا و چربی پوست شناگران سبب کدر شدن آب استخر می شود.

آب کدر و آلوده علاوه بر ظاهر نامناسب استخر، می‌تواند سبب بروز مشکلات بهداشتی و فنی گردد.

این محصول  از جمله محصولات مؤثر برای شفافیت سریع آب استخرهای کدر است.

این محلول روغن و چربی را حذف و ذرات ریز موجود در آب استخر را منعقد و ته نشین می کنند.

 این محصول جایگزین مناسب زاج است که مطابق استانداردهای روز دنیا و استاندارد ملی 9412 تولید می شود.

محلول شفاف کننده آب استخر

دامنه کاربرد

  • پیشگیری از کدر شدن آب استخر تازه پرشده
  • شفافیت آب استخر کدر و آلوده

مزایا

- منعقد کننده و ته نشین کننده ذرات معلق در آب

- حذف روغن و چربی از آب

- بهبود عملکرد فیلترشنی

- کاهش مصرف مواد ضدعفونی کننده

- کاهش هزینه های تعویض آب استخر

- صرفه جویی در زمان

- صرفه جویی در مصرف آب

- شفافیت و عملکرد سریع

دستورالعمل مصرف

استفاده از محلول شفاف کننده جهت پیشگیری از آلودگی استخرهای تازه پر شده

به ازای هر 20 هزار لیتر از آب استخر هر 2 هفته نیم لیتر از محلول شفاف کننده هیپوپاک را در نقاط مختلف استخر اضافه نمایید.

 

استفاده از محلول شفاف کننده جهت احیاء آب استخرهای آلوده

به ازای هر 20 هزار لیتر از آب استخر یک لیتر از محلول شفاف کننده هیپوپاک را در نقاط مختلف استخر اضافه نمایید.

 

در هر 2 روش پیشگیری و احیای آب استخر با محلول شفاف کننده هیپوپاک، پمپ تصفیه را 30 دقیقه در موقعیت سیرکوله قرار دهید تا محلول به صورت یکنواخت در استخر توزیع گردد. حدود 24 ساعت استراحت دهید تا مواد معلق ته نشین شوند. مواد ته نشین شده را با جاروی استخری به آرامی جمع آوری نمایید