قرص ضدعفونی کننده جوشان مصارف بیمارستانی و مراکز درمانی هیپوپاک

ضدعفونی کننده مخصوص مصارف بیمارستانی هیپوپاک به صورت قرص جوشان تولید شده است. محیط­ های بیمارستانی و مراقبت ­های بهداشتی مکان هایی مملو از انواع عوامل بیماری زا، میکروب­ها و باکتری­های مضر می باشند. تجهیزات پزشکی که در محیط ­های پرخطر استفاده میشوند در معرض عوامل بیماری زای عفونی یا مستقیما در معرض مایعات بیولوژیک مانند ادرار و خون بیماران قرار می گیرند. این لوازم به سطوح متفاوتی از استریل و ضدعفونی متناسب با پروتکل­های پذیرفته شده جهت استریل کردن و یا ضدعفونی تجهیزات پزشکی قبل و بعد از استفاده دارند.

“قرص جوشان ضدعفونی کننده بیمارستانی هیپوپاک” نه تنها برای ضدعفونی کردن، بلکه برای مقابله با عوامل بیماری­زای نوظهور فرموله شده است. همچنین کاربرد آسان، یکی دیگر از ویژگی­های مهم هیپوپاک است که می­تواند برای ضدعفونی­ در مراکز پزشکی و دندانپزشکی استفاده شود. قرص جوشان ضد عفونی کننده هیپوپاک در ایجاد محیطی بهداشتی و کم خطر کمک قابل توجهی خواهد کرد.

قرص ضدعفونی کننده بیمارستانی

دامنه کاربرد:

“موارد تاثیر قرص ضدعفونی کننده جوشان بیمارستانی هیپوپاک” عبارتند از:

 • باکتری‌های شاخص مانند: استافیلوکوکوس ارئوس ، سودو موناس آئروژینوزا ، آنترو کوکوس هیرا، اشریشیا کلی
 • قارچ ها و مخمرها مانند: کاندیدا البیکنس، اسپرژیلوس نایجر

مزایای  مصرف:

 • مطابق استانداردهای ملی ایران به شماره های: 11793،11797،11798،19851،10504
 • دارای تائیدیه عدم خورندگی روی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی
 • عدم ایجاد محیط سمی
 • مقرون ‌به ‌صرفه
 • بی ضرر و فاقد هرگونه اثر سوء در صورت استنشاق و تماس با پوست بدن
 • استفاده راحت، حمل آسان، اشغال فضای کمتر جهت نگهداری
 • ماندگاری تا 3 سال بعد از تولید

موارد  مصرف:

 • ضد عفونی کننده تجهیزات اتاق عمل و لوازم پزشکی و دندانپزشکی
 • ضد عفونی کننده البسه، ملحفه، بالشت و روپوش کارکنان آلوده به خون، خلط و…
 • ضد عفونی کننده ظروف آزمایشگاهی و لوازم بیمار
 • ضد عفونی کننده سطوح آلوده به مایعات بیولوژیک بدن مانند: چرک، خون، خلط، ادرار

روش  مصرف:

 • روش کاربردتعدادمورد مصرف
  5 قرص را در 1 لیتر آب حل نمایید. تمامی تجهیزات و لوازم به مدت 15 دقیقه در محلول ضدعفونی قرار گیرد، سپس استفاده نمایید.5 قرص در 1 لیتر آبتجهیزات اتاق عمل و لوازم پزشکی و دندانپزشکی
  5 قرص را در 1 لیتر آب حل نمایید. البسه و منسوجات را در محلول ضدعفونی قرار دهید و پس از 15 دقیقه خارج  نمایید.5 قرص در 1 لیتر آبالبسه، ملحفه، بالشت و روپوش کارکنان آلوده به خون، خلط و…
  10 قرص را در 4 لیتر آب حل نمایید. تمامی وسایل مدنظر به مدت 1 شبانه روز در محلول ضدعفونی قرار گیرند، سپس استفاده نمایید.10 قرص در 4 لیتر آبظروف آزمایشگاهی و لوازم بیمار
  10 قرص را در 1 لیتر آب حل نمایید. ابتدا مناطق آلوده شسته شود، سپس با محلول تهیه شده ضدعفونی گردد، پس از 2دقیقه ضدعفونی انجام می­گیرد.10 قرص در 1 لیتر آبسطوح آلوده به مایعات بیولوژیک بدن مانند: چرک، خون، خلط، ادرار