جذب عاملیت فروش

هیپوپاک تولیدکننده محصولات در حوزه بهداشت، سلامت و ضدعفونی می باشد. محصولات هیپوپاک شامل موارد زیر است.

محصولات استخری:    

 • پک تصفیه و گندزدای آب استخر                       
 • قرص کلر                                                    
 • پودر شوک کلر                                             
 • محلول ضدجلبک                                                
 • محلول شفاف کننده
 • محلول تنظیم کننده pH
 • کیت سنجش کلر و pH          

محصولات خانگی:

 • قرص ضدعفونی میوه و سبزیجات
 • قرص ضدعفونی سطوح و کف
 • قرص ضدعفونی البسه
 • قرص ضدعفونی سفیدکننده                                      

سایر محصولات :

 • قرص ضدعفونی آب آشامیدنی
 • قرص ضدعفونی بیمارستانی   

از همکارانی که قصد اخذ دریافت عاملیت و فروش محصولات برند هیپوپاک را دارند تقاضا می‌گردد فرم زیر را تکمیل نمایند.